Uczestnicy projektu

Uczestnikami projektu będzie 120 osób (w tym 48 Kobiet i 72 mężczyzn) ubezpieczonych w KRUS, które zamieszkują teren województwa opolskiego i mają ukończone 18 lat chcących znaleźć zatrudnienie poza rolnictwem. 
 

Copyright (c) Consultor Sp. z o.o. All rights reserved
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki