19 maj, 2014

 

Szanowni Państwo,
Mamy zaszczyt poinformować, iż dnia 17 maja 2014 roku – 12-stu uczestników X grupy szkoleniowej „Spawacz metodą MIG/MAG” zakończyło szkolenie zawodowe. Egzamin końcowy pomyślnie zdała cała grupa. Wszystkim uczestnikom szkolenia serdecznie gratulujemy. Mamy nadzieję, iż wiedza nabyta podczas szkolenia oraz zdobyte umiejętności i kwalifikacje umożliwią naszym beneficjentom znalezienie satysfakcjonującej pracy.

05 maj, 2014

 

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż uczestnicy X grupy szkoleniowej – „Spawacz metodą MIG/MAG” biorą udział w zajęciach praktycznych prowadzonych przez trenera P. Szymona Posyniak.

21 kwiecień, 2014

 

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, iż dnia 14 kwietnia 2014 roku uczestnicy X grupy szkoleniowej – „Spawacz metodą MIG/MAG” rozpoczęli szkolenie zawodowe. Zajęcia odbywają się w Brzegu na ul. Grobli 12a. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in. BHP, materiały dodatkowe do spawania, oznaczenie i wymiarowanie spoin, metody przygotowywania złączy do spawania, spawalność stali, niezgodności spawalnicze.

14 kwiecień, 2014

 

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż w dniach 07.04.2014 – 11.04.2014 odbyło się Indywidulane doradztwo z pośrednikiem pracy dla X grupy szkoleniowej – „Spawacz metodą MIG/MAG”. Spotkania odbywały się w Brzegu na ul. Grobli 12a. W ramach tych zajęć pośrednik pracy ma pomóc uczestnikom w znalezieniu zatrudnienia, nauczyć ich poruszania się po rynku pracy oraz przygotowywania dokumentów aplikacyjnych pod konkretną ofertę pracy.

07 kwiecień, 2014

 

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, iż w dniu dzisiejszym uczestnicy IX grupy szkoleniowej „Spawacz metodą MIG/MAG” zakończyli szkolenie zawodowe. Egzamin końcowy został pomyślnie zdany przez całą grupę. Wszystkim uczestnikom szkolenia, którzy zdali egzamin serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych i osobistych.


31 marzec, 2014

 

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, iż zrekrutowana została ostatnia X grupa szkoleniowa – „Spawacz metodą MIG/MAG”. W dniach 28.03.2014 – 29.03.2014 na ul. Grobli 12a w Brzegu odbyły się indywidualne rozmowy rekrutacyjne. W rozmowach wzięło udział 15 osób, z czego do udziału w projekcie zakwalifikowało się 12 osób - w tym 12 mężczyzn.

21 marzec, 2014

 

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż uczestnicy IX grupy szkoleniowej „Spawacz metodą MIG/MAG” biorą udział w zajęciach praktycznych prowadzonych przez trenera Pana Jerzego Florka.

13 marzec, 2014

 

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż obecnie na terenie powiatu brzeskiego trwa rekrutacja na szkolenie „Spawacz metodą MIG/MAG”.

Formularze zgłoszeniowe należy składać w Biurze Projektu w Głubczycach przy ul. Wodnej 7 lub drogą mailową na adres e-mail: glubczyce@consultor.pl. Więcej informacji pod nr tel. 77 437 58 55. Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w projekcie!

12 marzec, 2014

 

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, iż dnia 11 marca 2014 roku rozpoczęło się szkolenie zawodowe dla IX grupy szkoleniowej „Spawacz metodą MIG/MAG”. Zajęcia odbywają się w Komornie na ul. Harcerskiej 81, wymiarze 160 h. Szkolenie prowadzone jest przez trenera P. Jerzego Florka.

03 marzec, 2014

 

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż zrekrutowana została IX grupa szkoleniowa „Spawacz metodą MIG/MAG”. W dniach 28.02.2014 – 01.03.2014 r. na ul. Wodnej 7 w Głubczycach odbyły się indywidulane rozmowy rekrutacyjne. W rozmowach wzięło udział 15 osób, z których do udziału w projekcie zakwalifikowano 11 mężczyzn oraz 1 kobietę.

21 luty, 2014

 

Informujemy, iż nadal poszukujemy chętnych na szkolenie „Spawacz metodą MIG/MAG”. Szkolenie obejmuje 160 h zajęć, w tym:
• 40 h zajęć teoretycznych (m.in. BHP, oznaczenie i wymiarowanie spoin, metody przygotowywania złączy do spawania)
• 120 h praktycznej nauki spawania.
Serdecznie zapraszamy!

11 luty, 2014

 

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż pozostało już tylko 2 wolne miejsca na szkolenie „Spawacz metodą MIG/MAG”, które odbędzie się w Komornie. Zainteresowanych zapraszamy do Biura Projektu w Głubczycach przy ul. Wodnej 7. Więcej informacji pod nr tel. 77 437 58 55.

29 styczeń, 2014

 

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, iż 14 stycznia 2014 roku uczestnicy VIII grupy szkoleniowej „Operator koparko – ładowarki” zakończyli szkolenie zawodowe.

Egzamin końcowy odbył się 25 stycznia 2014 roku. Przystąpiło do niego 12 uczestników szkolenia, natomiast 11 zdało egzamin z wynikiem pozytywnym. Osoby, które nie przystąpiły do egzaminu, bądź uzyskały wynik negatywny przystąpią do niego w uzgodnionym terminie.

21 styczeń, 2014

 

Szanowni Państwo,
Mamy zaszczyt poinformować, iż uczestnicy VII grupy szkoleniowej „Spawacz metodą MIG/MAG” zakończyli szkolenie zawodowe. Egzamin końcowy, który pomyślnie zdała cała grupa odbył się 20 stycznia 2014 roku. Mamy nadzieję, iż wiedza nabyta podczas szkolenia oraz zdobyte umiejętności i kwalifikacje umożliwią naszym beneficjentom znalezienie satysfakcjonującej pracy.

Jednocześnie informujemy iż trwa rekrutacja na szkolenie Spawacz metodą MIG/MAG. Chętnych zapraszamy do udziału!

09 styczeń, 2014

 

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, iż trwa szkolenie zawodowe „Operator koparko – ładowarki” dla 13- osobowej - VIII grupy szkoleniowej w ramach projektu „Zmiana na lepsze!”.

Beneficjenci w trakcie zajęć zapoznają się m.in. z:
1. budową koparko – ładowarki
2. technologią prac koparko – ładowarki
3. użytkowaniem eksploatacyjnym
4. BHP
5. podstawami elektrotechniki
6. elementami hydrauliki

W ramach szkolenia uczestnicy odbędą również zajęcia praktyczne, które przygotują ich do egzaminu zewnętrznego, który odbędzie się 25 i 26 stycznia 2014 roku.

03 styczeń, 2014

 

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż uczestnicy VII grupy szkoleniowej „Spawacz metodą MIG/MAG” biorą udział w zajęciach praktycznych, prowadzonych przez trenera Pana Aleksandra Sokołowskiego.

23 grudzień, 2013

 

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż obecnie na terenie powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego trwa rekrutacja na szkolenie „Spawacz metodą MIG/MAG”.

Formularze zgłoszeniowe należy składać w Biurze Projektu w Głubczycach przy ul. Wodnej 7 lub drogą mailową na adres e-mail: glubczyce@consultor.pl. Więcej informacji pod nr tel. 77 437 58 55. Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w projekcie!

12 grudzień, 2013

 

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, iż dnia 9 grudnia 2013 roku rozpoczęło się szkolenie zawodowe dla VII grupy szkoleniowej „Spawacz metodą MIG/MAG”. Zajęcia odbywają się w Komornie na ul. Harcerskiej 81, wymiarze 160 h. Szkolenie prowadzone przez trenera P. Aleksandra Sokołowskiego zakończy się egzaminem praktycznym w dniu 20 stycznia 2014 roku.

03 grudzień, 2013

 

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż dnia 2.12.2013 w ramach projektu „Zmiana na lepsze!” gr. VIII „Operator koparko – ładowarki” rozpoczęła szkolenie. Zajęcia mają miejsce w Brzegu na ul. Grobli 12a. Grupa liczy 12 mężczyzn. W ramach szkolenia uczestnicy odbędą również zajęcia praktyczne, które przygotują beneficjentów do egzaminu zewnętrznego, dającego możliwość uzyskania uprawnień na operatora koparko ładowarki. Egzamin odbędzie się w dniach 20-25 styczeń 2014 roku.

Jednocześnie informujemy iż trwa rekrutacja na szkolenie Spawacz metodą MIG/MAG. Chętnych zapraszamy do udziału!

29 listopad, 2013

 

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w ramach projektu „Zmiana na lepsze!” gr. VIII „Operator koparko – ładowarki” w dniach 25 – 28 listopada 2013 roku odbyło się Indywidualne doradztwo z IPD. Podczas spotkań doradca zdiagnozował Uczestników, wzmocnił ich samoocenę i motywację, a także wyznaczył dla nich ścieżkę zawodową . Kolejnym etapem uczestnictwa w projekcie będzie Indywidualne doradztwo z pośrednikiem pracy. Spotkania z pośrednikiem pracy Tadeuszem Rukszą odbywać się będą w dniach 27 – 30 listopada 2013 roku.

28 listopad, 2013

 

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż w dniach 27 – 29 listopada 2013 r. VII grupa szkoleniowa „Spawacz metodą MIG/MAG” odbywa indywidualne doradztwo z IPD. Podczas spotkań z doradcą zawodowym beneficjenci zapoznają się m.in. z tematyką związaną z równością szans w życiu zawodowym oraz przełamywaniem barier związanych ze stereotypowym myśleniem.

27 listopad, 2013

 

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż w miesiącu listopadzie zrekrutowana została VII grupa szkoleniowa „Spawacz metodą MIG/MAG”. W dniach 22-26 listopada 2013 r. na ul. Wodnej 7 w Głubczycach odbyły się indywidualne rozmowy rekrutacyjne. W rozmowach wzięło udział 15 osób, z których do udziału w projekcie zakwalifikowano 12 mężczyzn.

24 listopad, 2013

 

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, iż zrekrutowana została VIII grupa szkoleniowa „Operator koparko – ładowarki”. W dniach 22 – 23 listopada 2013 r. odbyły się indywidulane rozmowy rekrutacyjne z psychologiem Anną Murgrabia, w których wzięło udział 15 osób, z których do uczestnictwa w projekcie zakwalifikowano 13 osób. Kolejną ścieżką uczestnictwa w projekcie będzie Indywidulane doradztwo z IPD. Spotkania z doradcą zawodowym Beatą Tereszkiewicz odbywać się będą w dniach 25 – 28 listopada 2013 r.

13 listopad, 2013

 

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż uczestnicy V grupy szkoleniowej – „Spawacz metodą MIG/MAG” zakończyli szkolenie zawodowe. Szkolenie zakończyło się egzaminem końcowym w dniu 12 listopada 2013, który pomyślnie zdała cała grupa. Wszystkim uczestnikom, którzy zdali egzamin serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych i osobistych.

31 październik, 2013

 

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, iż uczestnicy VI grupy szkoleniowej – „Operator koparko – ładowarki” zakończyli szkolenie zawodowe. Szkolenie zakończyło się egzaminem końcowym, który obejmuje dwie części – praktyczną i teoretyczną. Egzamin praktyczny odbył się 31 października 2013 w Komornie i został pomyślnie zdany przez całą grupę. Kolejna część egzaminu odbędzie się 16 listopada 2013 r. o godzinie 13.00 w Komornie. Uczestnikom szkolenia życzmy powodzenia podczas egzaminu teoretycznego.

23 październik, 2013

 

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż uczestnicy szkolenia zawodowego „Spawacz metodą MIG/MAG” oraz „Operator koparko – ładowarki” biorą udział w zajęciach praktycznych. Głęboko wierzymy, iż wiedza nabyta w trakcie szkolenia oraz zdobyte umiejętności i kwalifikacje umożliwią naszym beneficjentom znalezienie satysfakcjonującej pracy na regionalnym rynku.

07 październik, 2013

 

Szanowni Państwo,
Mamy zaszczyt poinformować, iż w dniu dzisiejszym rozpoczęło się szkolenie zawodowe dla V grupy szkoleniowej – „Spawacz metodą MIG/MAG”. Zajęcia odbywają się w Komornie na ul. Harcerskiej 81. Zakres tematyczny szkolenia będzie obejmował m.in.:

  1. BHP
  2. metody przygotowania złączy do spawania
  3. oznaczenie i wymiarowanie spoin
  4. przegląd procesów spawania
W ramach szkolenia uczestnicy odbędą również zajęcia praktyczne, które przygotują beneficjentów do egzaminu zewnętrznego, dającego możliwość uzyskania uprawnień spawalniczych.

01 październik, 2013

 

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż w dniu dzisiejszym uczestnicy VI grupy szkoleniowej – „Operator koparko – ładowarki” rozpoczęli szkolenie zawodowe, które odbywa się w Komornie na ul. Harcerskiej 81. Zakres tematyczny szkolenia będzie obejmował m.in.:

  1. budowę koparko – ładowarki
  2. technologię prac koparko – ładowarki
  3. użytkowanie eksploatacyjne
  4. BHP
  5. podstawy elektrotechniki
  6. elementy hydrauliki
W ramach szkolenia uczestnicy odbędą również zajęcia praktyczne, które przygotują beneficjentów do egzaminu zewnętrznego, dającego możliwość uzyskania uprawnień operatora koparko – ładowarki.

30 wrzesień, 2013

 

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż w dniach 25.09 – 30.09.2013 roku odbyło się indywidualne doradztwo z pośrednikiem pracy dla VI grupy szkoleniowej „Operator koparko – ładowarki”. Spotkania odbywały się na ul. Wodnej 7 w Głubczycach. W ramach tych zajęć pośrednik pracy wykorzystując stworzone IPD ma pomóc uczestnikom w znalezieniu zatrudnienia, nauczyć ich poruszania się po rynku pracy oraz przygotowywania dokumentów aplikacyjnych pod konkretną ofertę pracy.

16 wrzesień, 2013

 

Informujemy, iż pozostało już tylko 2 wolne miejsca na szkolenie „Spawacz metodą MIG/MAG”. Zainteresowanych zapraszamy do Biura Projektu w Głubczycach przy ul. Wodnej 7. Więcej informacji pod nr tel. 77 437 58 55, 883 331 418.

30 sierpień, 2013Zredagowano przez Adriana Kiszczyk

 

Szanowni Państwo !
Uprzejmie informujemy, iż trwa rekrutacja na szkolenie „Spawacz metodą MIG lub MAG”. Zainteresowanych zapraszamy do Biura Projektu w Głubczycach przy ul. Wodnej 7. Więcej informacji pod nr tel. 77 437 58 55.

15 sierpień, 2013Zredagowano przez Adriana Kiszczyk

 

Informujemy, iż nadal trwa nabór do VII grupy szkoleniowej „Spawacz metodą MIG lub MAG”. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby ubezpieczone w KRUS, mające co najmniej 18 lat, zamieszkujące województwo opolskie, które wyrażają chęć podjęcia pracy poza rolnictwem. Formularze zgłoszeniowe należy składać w Biurze Projektu w Głubczycach przy ul. Wodnej 7 lub drogą mailową na adres e-mail: glubczyce@consultor.pl. Więcej informacji pod nr tel. 77 437 58 55.

01 sierpień, 2013Zredagowano przez Adriana Kiszczyk

 

Szanowni Państwo !
Informujemy iż w dniach 27.07.2013 r. – 31.07.2013 r. odbyło się indywidualne doradztwo z IPD dla VI grupy szkoleniowej „Operator koparko – ładowarki”. W spotkaniach wzięło udział 12 mężczyzn, w wymiarze 3 godz. na osobę. Zajęcia odbywały się na ulicy Wodnej 7 w Głubczycach i trwały łącznie 36 godz. W ramach tych zajęć doradca zawodowy stworzył dla każdego z Uczestników Indywidualny Plan Działania oraz wzmocnił ich samoocenę i motywację, a także wyznaczył dla każdego z nich ścieżkę zawodową.

29 lipiec, 2013Zredagowano przez Adriana Kiszczyk

 

Miło nam poinformować, iż w lipcu uczestnicy II i IV grupy szkoleniowej „Pracownik obsługi biurowej” zakończyli 150 godzinne szkolenie zawodowe, które odbywało się w Głubczycach na ul. Żeromskiego 17. Szkolenie zakończyło się egzaminem, który pomyślnie zdała cała grupa. Zakres tematyczny egzaminu obejmował wiedzę z zakresu:
1) Organizacji pracy biurowej
2) Przepływu informacji w zarządzaniu biurem
3) Zasad efektywnej komunikacji
4) Organizacji i zarządzania
5) Kultury zawodu
6) Zagadnień prawnych
7) Obsługi urządzeń biurowych i komputera

26 lipiec, 2013Zredagowano przez Adriana Kiszczyk

 

Szanowni Państwo !
Miło nam poinformować, iż od 22.07 do 24.07.2013 odbyły się indywidualne rozmowy rekrutacyjne dla VI grupy szkoleniowej „Operator koparko – ładowarki”. W rozmowach wzięło udział 15 osób, z czego do udziału w projekcie zakwalifikowano 12 mężczyzn.

22 lipiec, 2013Zredagowano przez Adriana Kiszczyk

 

Informujemy, iż w miesiącu lipcu zrekrutowana została V grupa szkoleniowa „Spawacz metodą MIG/MAG”. W dniach 20 – 21.07.2013 r. odbyły się indywidualne rozmowy rekrutacyjne w których wzięło udział 15 osób, z których do udziału w projekcie zakwalifikowano 12 osób. Kolejnym etapem uczestnictwa w projekcie będzie indywidualne doradztwo z IPD, które odbędzie się w dniach od 26.07 do 28.07.2013 r. Spotkania te zawierać będą m.in. tematykę związaną z równością szans w życiu zawodowym oraz przełamywaniem barier związanych ze stereotypowym myśleniem.

05 lipiec, 2013Zredagowano przez Adriana Kiszczyk

 

Mamy zaszczyt poinformować, iż 2 lipca beneficjenci III grupy szkoleniowej „Opiekun w Domu Pomocy Społecznej” odbyli egzamin teoretyczny, który pomyślnie zdała cała grupa. Głęboko wierzymy, iż wiedza nabyta w trakcie szkolenia oraz zdobyte umiejętności i kwalifikacje umożliwią naszym beneficjentom znalezienie satysfakcjonującej pracy na regionalnym rynku.

24 czerwiec, 2013Zredagowano przez Adriana Kiszczyk

 

Mamy zaszczyt poinformować, iż zrekrutowana została IV grupa szkoleniowa „Pracownik obsługi biurowej”. W dniach od 19.06 do 21.06 odbyły się indywidualne rozmowy rekrutacyjne w wymiarze 1 h na kandydata, w których wzięło udział 15 osób . Z grupy tej do udziału w projekcie zakwalifikowano 12 osób, w tym 11 kobiet i 1 mężczyznę. Kolejnym etapem uczestnictwa w projekcie będzie indywidualne doradztwo z IPD. W ramach tych zajęć doradca zawodowy zdiagnozuje uczestników, wzmocni ich samoocenę i motywację oraz wyznaczy dla każdego z uczestników ścieżkę zawodową, mającą na celu efektywne pokierowanie karierą zawodową. Doradca zawodowy na podstawie bezpośredniego wywiadu z uczestnikami stworzy dla każdego z nich Indywidualny Plan Działania.

10 czerwiec, 2013Zredagowano przez Adriana Kiszczyk

 

Informujemy, iż wciąż trwa rekrutacja na IV grupę szkoleniową „Pracownik obsługi biurowej”. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby zarejestrowane w KRUS, mające co najmniej 18 lat, zamieszkujące województwo opolskie, które wyrażają chęć podjęcia pracy poza rolnictwem. Formularze rekrutacyjne można składać w Biurze Projektu w Głubczycach przy ul. Wodna 7, drogą mailową na adres e-mail: glubczyce@consultor.pl lub pocztą na adres Biuro Projektu, Consultor Sp. z o.o, ul. Wodna 7, 48-100 Głubczyce. Więcej informacji pod nr tel. 77 437 58 55.

03 czerwiec, 2013Zredagowano przez Adriana Kiszczyk

 

W dniu 18 czerwca rozpocznie się szkolenie zawodowe dla III grupy szkoleniowej „Opiekun w Domu Pomocy Społecznej”. Szkolenie odbędzie się w Głubczycach na ul. Kościuszki 19. W ciągu 100 h zajęć teoretycznych uczestnicy szklenia nauczą się m.in.: pierwszej pomocy, pielęgnacji osób starszych, opieki nad osobami niepełnosprawnymi, rehabilitacji chorych i niepełnosprawnych oraz organizacji czasu wolnego w DPS. Egzamin sprawdzający wiedzę teoretyczną uczestników szkolenia przeprowadzony zostanie 2 lipca 2013 roku.

28 maj, 2013Zredagowano przez Adriana Kiszczyk

 

W ramach realizacji projektu „ Zmiana na lepsze!” trwają prace nad przygotowaniem szkolenia dla gr. V „Operator koparko - ładowarki”.
Jednocześnie biuro projektu Consultor zaprasza wszystkich chętnych, ubezpieczonych w KRUS na szkolenia:
- Operator koparko-ładowarki
- Spawacz MIG/MAG
- Pracownik obsługi biurowej
- Opiekun w Domu Pomocy Społecznej


Jedynymi kryteriami do wzięcia udziału w wybranym szkoleniu jest przedłożenie zaświadczenia o opłaconym ubezpieczeniu w KRUS oraz motywacja do podjęcia pracy poza rolnictwem.

Formularze rekrutacyjne można składać w Biurze Projektu w Głubczycach przy ul. Wodna 7, drogą mailową na adres e-mail: glubczyce@consultor.pl lub pocztą na adres Biuro Projektu, Consultor Sp. z o.o, ul. Wodna 7, 48-100 Głubczyce.
Więcej informacji pod nr tel. 77 437 58 55.

13 maj, 2013Zredagowano przez Adriana Kiszczyk

 

14 maja 2013 roku rozpoczęło się szkolenie zawodowe dla II grupy szkoleniowej „Pracownik obsługi biurowej”. Zajęcia odbywają się na ul. Kościuszki 19 w Głubczycach. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in.: prowadzenie dokumentacji biurowej, archiwizację dokumentów, podstawowe zagadnienia dot. prawa administracyjnego oraz prawo- karny system ochrony danych osobowych. Szkolenie, które obejmuje 150 godzin zajęć zakończy się egzaminem teoretycznym. Przewidywany termin zakończenia szkolenia to 4 czerwca 2013 roku.

29 kwiecień, 2013Zredagowano przez Adriana Kiszczyk

 

W dniu dzisiejszym rozpoczyna się indywidualne doradztwo z pośrednikiem pracy dla II grupy szkoleniowej „Pracownik obsługi biurowej”. W ramach tych zajęć pośrednik pracy wykorzystując stworzone IPD ma pomóc uczestnikom w znalezieniu zatrudnienia, nauczyć ich poruszania się po rynku pracy, a także przygotowywania dokumentów aplikacyjnych pod konkretną ofertę pracy. Przewidywany termin zakończenia szkolenia to 7 czerwca 2013 roku.

28.04.2013 roku zakończyło się indywidualne doradztwo z IPD dla II grupy szkoleniowej „Pracownik obsługi biurowej”. Spotkania te odbywały się na ul. Oświęcimskiej 7 w Głubczycach i trwały łącznie 36 godzin. W ramach tego szkolenia doradca zdiagnozował uczestników, a także wzmocnił ich samoocenę i motywację. Na zajęciach poruszono również tematykę równości szans w życiu zawodowym, jak również przełamywania barier związanych z stereotypowym myśleniem.

03 kwiecień, 2013Zredagowano przez Adriana Kiszczyk

 

4 kwietnia 2013 roku rozpoczyna się szkolenie zawodowe „Opiekun w Domu Pomocy Społecznej”. Zajęcia odbywają się na ul. Kościuszki 19 w Głubczycach. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje między innymi planowanie i etapy procesu pielęgnacji, opiekę nad osobami starszymi w DPS, opiekę nad niepełnosprawnymi, rehabilitację chorych i niepełnosprawnych, a także pierwszą pomoc. Szkolenie, które obejmuje 100 godzin zajęć zakończy się egzaminem teoretycznym przeprowadzonym przez trenera P. Monikę Mazur. Przewidywany termin zakończenia szkolenia to 18 kwietnia 2013 roku.

02 kwiecień, 2013Zredagowano przez Adriana Kiszczyk

 

Na przełomie marca i kwietnia odbyło się indywidualne doradztwo z pośrednikiem pracy dla I grupy szkoleniowej „Opiekun w Domu Pomocy Społecznej”. Spotkania te odbywały się na ul. Kościuszki 19 w Głubczycach i trwały łącznie 61 godzin.

21 marzec, 2013Zredagowano przez Adriana Kiszczyk

 

21.03.2013 r. odbyło się indywidualne doradztwo z IPD dla I grupy szkoleniowej „Opiekun w Domu Pomocy Społecznej”, które prowadzone było przez doradcę zawodowego P. Artura Ziomko. Spotkania te odbywały się na ul. Kościuszki 19 w Głubczycach i trwały łącznie 36 godzin.

25 luty, 2013Zredagowano przez Adriana Kiszczyk

 

Rolniku! Czas na „Zmianę na lepsze!”

Biuro projektu Consultor zaprasza wszystkich chętnych, ubezpieczonych w KRUS na atrakcyjne, w pełni bezpłatne szkolenia tj:
- Operator koparko-ładowarki
- Spawacz MIG/MAG
- Pracownik obsługi biurowej
- Opiekun w Domu Pomocy Społecznej

Jedynymi kryteriami do wzięcia udziału w wybranym szkoleniu jest przedłożenie zaświadczenia o opłaconym ubezpieczeniu w KRUS oraz motywacja do podjęcia pracy poza rolnictwem.

Liczba miejsc jest ograniczona. Ze szkoleń może skorzystać jedynie 120 rolników zamieszkujących województwo opolskie.

Formularze rekrutacyjne można składać w Biurze Projektu w Głubczycach przy ul. Wodna 7, drogą mailową na adres e-mail: glubczyce@consultor.pl lub pocztą na adres Biuro Projektu, Consultor Sp. z o.o, ul. Wodna 7, 48-100 Głubczyce.

Liczba miejsc ograniczona !!! DECYDUJE DATA WPłYWU FORMULARZA ORAZ STOPIEŃ MOTYWACJI DO PODJECIA PRACY POZA ROLNICTWEM.

Więcej informacji pod nr tel. 77 437 58 55

W/W INFORMACJE NA BIEŹĄCO ZNAJDUJĄ SIE TAKZE NA FACEBOOK - GŁUBCZYCE CONSULTOR

01 luty, 2013Zredagowano przez Martyn Madej

 

Wystartował projekt Zmiana na lepsze!, wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do naszego Biura projektu w Głubczycach.

Prowadzimy zapisy na następujące szkolenia:
- SPAWACZ METODĄ MIG lub MAG
- OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
- OPERATOR KOPARKO - ŁADOWARKI
- PRACOWNIK OBSŁUGI BIUROWEJ

 

Copyright (c) Consultor Sp. z o.o. All rights reserved
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki